Tariffnemnda og Rikslønnsnemnda får nytt sekretariat og nye nettsider

Frå 1. januar 2018 tek sekretariatet for tvisteløysingsnemnda etter arbeidsmiljølova over sekretariatsfunksjonen for Tariffnemnda og Rikslønnsnemnda.

Nemndene får også nye nettsider i januar. 

Du finn meir informasjon om nemndene på dei nye nettsidene:

 

Til toppen