Tettere samarbeid skal bidra til færre forsinkelser og innstillinger, og bedre kundeoppfølging ved avvik i togtrafikken

– Vi ønsker at flere reisende skal velge grønne togreiser. Det er helt avgjørende for folks tillit at togene kommer og går når de skal. Driftsstabilitet er derfor noe av det viktigste vi jobber med på jernbanen. For å redusere tallet på forsinkelser og innstillinger, skal virksomhetene i sektoren derfor jobbe tettere sammen. Bedre samarbeid skal også bidra til bedre kundeoppfølging når tog ikke er i rute, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Jernbanedirektoratet utarbeidet en tiltaksplan for bedre driftsstabilitet og kundeopplevelse ved avvik. Store deler av norsk jernbane er gammel, med et stort etterslep i vedlikehold av infrastrukturen.

Pågår mye godt arbeid
I tiltaksplanen viser Jernbanedirektoratet til at det allerede pågår mye godt arbeid på dette området. Blant annet innenfor bruk av ny teknologi til å oppdage og utbedre feil før det blir kritisk. 

I tiltaksplanen påpeker direktoratet hvor viktig det er med gode arenaer for å samarbeide, utveksle erfaringer og dele data. Et viktig grep er derfor  tettere oppfølging fra Jernbanedirektoratet gjennom faste møter med blant andre Bane NOR og togselskapene. Dette vil sikre enda bedre samarbeid på området.                                               

Ved forsinkelser og innstillinger, er det viktig at de reisende får informasjonen de trenger på en rask og god måte. For å bedre kundeopplevelsen ved avvik nevner Jernbanedirektoratet mer deling av data mellom aktørene som et viktig punkt. Et annet viktig grep for å hjelpe de reisende på stasjonen kan være å tydeliggjøre hvem som har ansvaret.

Viktig å arbeide smart
Med utgangspunkt i Jernbanedirektoratets tiltaksplan samlet nylig samferdselsministeren selskaper og virksomheter i sektoren for å diskutere både problemstillinger og løsningsforslag knyttet til driftsstabilitet og kundeoppfølging. 

– Det er viktig å jobbe smart med de midlene vi har til vedlikehold og fornyelse av jernbanen, slik at tiltakene gir mest mulig effekt. På møtet med selskapene og virksomhetene kom det gode og konstruktive innspill. Dette er et viktig skritt i riktig retning, sier samferdselsministeren. 

For flere opplysninger – se: