To rapporter om kostnader i barnehager

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

BDO har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utarbeidet to rapporter til arbeidet med styring og finansiering av private barnehager.

Den første rapporten er en analyse av kostnadene i private og kommunale barnehager. Den andre rapporten tar for seg finansieringen av eiendomskostnader i private barnehager

Disse to rapportene blir del av kunnskapsgrunnlaget i regjeringens arbeid med nytt regelverk for private barnehager.

Les rapporten om kostnadsanalyse av barnehagesektoren

Les rapporten om finansiering av eiendom