Tvungen lønnsnemnd i arbeidskonflikten mellom Legeforeningen og KS

Regjeringen foreslår tvungen lønnsnemnd for å løse konflikten mellom Legeforeningen og KS. På oppfordring fra arbeids- og sosialminister Henrik Asheim har partene sagt at de skal avslutte streiken slik at alle kan gå tilbake til jobb så snart som mulig.

Helsetilsynet har i en rapport vurdert situasjonen i konflikten mellom Legeforeningen og KS slik at det vil oppstå fare for liv og helse ved iverksettelse av opptrappingen mandag morgen.

Helsetilsynet skriver at den varslede opptrappingen berører små kommuner med få leger. Denne situasjonen vil umiddelbart påvirke helsetjenesten i de berørte kommunene og det vil oppstå problemer i flere kommuner allerede i løpet av mandagen.

Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim understreker at han er lite fornøyd med at ansvaret for konsekvensene av konflikten ble skjøvet over på regjeringen. Det er partene selv som i utgangspunktet er ansvarlige for å finne en løsning.

Det å stoppe en lovlig arbeidskonflikt er et alvorlig inngrep i det som egentlig er partenes ansvar.

– Men slik situasjonen utviklet seg hadde jeg ikke noe annet valg, sier statsråden.

Ifølge Helsetilsynet er det i en av de berørte kommunene to av tre leger som er tatt ut i streik. Kommunen har fått avslag på søknad om dispensasjon for begge legene. Kommunen håndterer øyeblikkelig hjelp på dagtid via de tre legene i deres funksjon som fastleger. De aktuelle legene er tatt ut i streik i alle sine legefunksjoner, det vil si som ansatt fastlege, legevaktslege, tilsynslege og kommuneoverlege. Mandag 2. november er den ene legen, som ikke er tatt ut i streik, fraværende. Det vil derfor ikke være noen leger tilgjengelig i kommunen fra mandag morgen kl. 08.00.