Unntak fra innreiserestriksjonene: Lettelser i dokumentasjonskravet for utlendinger som er bosatt i Norge

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Med virkning fra 21. mai endres kravene til hvilken dokumentasjon som er nødvendig for å vise at man er bosatt i Norge og dermed har rett til innreise.

Regjeringen har besluttet at det skal gjøres lettelser i dokumentasjonskravet knyttet til hvilke utlendinger som anses bosatt i Norge, og dermed har rett til innreise. Dette betyr at det ikke lenger vil være et krav om folkeregistrering for å anses som bosatt i Norge i henhold til innreiserestriksjonsregelverket. Utlendinger som ikke er folkeregistrert som bosatt vil måtte fremlegge annen dokumentasjon som underbygger at de bor i Norge. Det vil si at de må fremlegge dokumentasjon på fast bopel i Norge og må også kunne sannsynliggjøre at de returnerer etter utenlandsreise/midlertidig utenlandsopphold.

-Vi har besluttet å justere regelverket for innreise for utlendinger som er bosatt i Norge. Departementet jobber nå med nye kriterier og vil gi nærmere retningslinjer før ikrafttredelse 21. mai, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).