Presseinformasjon:

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 24

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt.

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 24, 2023.

Det kan kome endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringen.no.

Utanriksminister Anniken Huitfeldt

Måndag 12. juni

Kl. 08.00: Utanriksminister Anniken Huitfeldt har eit møte med Stortingets arktiske delegasjon. Stad: Stortinget, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 10.20: Utanriksminister Anniken Huitfeldt opnar Norsk-indisk forskingskonferanse saman med forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe. Stad: Deichman Bjørvika, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 12.00: Utanriksminister Anniken Huitfeldt har eit møte med Indonesias utanriksminister, Retno Marsudi. Stad: UD, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 13. juni – 14. juni

Utanriksminister Anniken Huitfeldt deltek på Oslo forum. Stad: Losby gods, Viken.

Torsdag 15. juni

Utanriksminister Anniken Huitfeldt følgjer kongeparet på offisielt besøk til Danmark.

Fredag 16. juni

Utanriksminister Anniken Huitfeldt vitjar Sunndalsøra. Ho skal mellom anna møte Hydro og Statkraft. Stad: Sunndalsøra, Møre og Romsdal.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim

Torsdag 15. juni

Kl. 08.30: Nordisk samarbeidsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek på Nordisk råds delegasjonsmøte. Stad: Stortinget, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.


Kl. 11.00: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim held eit innlegg under Kirkens Nødhjelps «KN-dag». Stad: Fornebu Raddisson Blu Park, Oslo.  

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Fredag 16. juni

Kl. 12.30: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim har eit digitalt møte med Sultan Al Jaber, president for FNs klimatoppmøte COP28.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.


Kl. 13.00: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim har eit møte med Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland. Stad: UD, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 13.30: Nordisk samarbeidsminister Anne Beathe Tvinnereim tek del i eit digitalt møte i Nordisk ministerråd.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Eivind Vad Petersson

Måndag 12. juni – 13. juni

Statssekretær Eivind Vad Petersson deltek på nordisk utanriksminstermøte (N5) på Island.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 15. juni

Kl. 10.00: Statssekretær Eivind Vad Petersson deltek, saman med statssekretær Halvard Ingebrigtsen i Nærings- og fiskeridepartementet, i eit møte om norsk næringsliv sine moglege rollar og deltaking i gjenoppbygginga av Ukraina. Stad: Nærings- og fiskeridepartementets lokalar, Oslo.

Statssekretær Erling Rimestad

Måndag 12. juni

Kl. 09.00: Statssekretær Erling Rimestad deltek på eit møte med Kinas utviklings- og reformkommisjon. Stad: UD, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02


Kl. 11.00: Statssekretær Erling Rimestad har eit møte med leiaren for Indias National Security Advisory Board. Stad: UD, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 14.00: Statssekretær Erling Rimestad møter FNs assisterende generalsekretær med ansvar for politiske og fredsbyggingssakar, Elizabeth Mary Spehar.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 16.00: Statssekretær Erling Rimestad deltek på ein mottaking i høve Filippinenes nasjonaldag. Stad: Oslo rådhus, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 17.30: Statssekretær Erling Rimestad deltek på ein mottaking i høve Portugals nasjonaldag. Stad: Residensen til den portugisiske ambassadøren, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 13. juni – 14. juni

Statssekretær Erling Rimestad deltek på Oslo forum. Stad: Losby gods.

Onsdag 14. juni

Statssekretær Erling Rimestad har eit møte med Sør-Koreas ambassadør for menneskerettar i Nord-Korea, Shin-Wha Lee. Stad: UD, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 14. juni – 15. juni

Statssekretær Erling Rimestad er i Brussel og skal mellom anna delta på ein konferanse om støtte til Syria og regionen, i regi av EU.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 14. juni

Statssekretær Erling Rimestad deltek på NHOs antikorrupsjonskonferanse. Stad: Næringslivets hus, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Bjørg Sandkjær

Onsdag 14. juni - 15. juni

Statssekretær Bjørg Sandkjær er til stades på vaksinealliansen GAVIs høgnivåmøte «Mid Term Review 2023». Stad: Madrid, Spania.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 16. juni

Kl. 09.00: Statssekretær Bjørg Sandkjær deltek på Norads årlege møte "Civil Society Development Dialogue - An annual conversation between the Government and Civil Society". Stad: Norad, Bygdøy allé.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 

Kl. 10.00: Statssekretær Bjørg Sandkjær leiar eit møte med Fri – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold og eit utval norske frivillige organisasjonar som mottek stønad via Norad til prosjekt i afrikanske partnarland. Stad: UD, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02