Utredningsoppdrag: Alternativ kryssing av Nordfjorden på ferjestrekningen Anda-Lote

- Jeg har gitt Statens vegvesen i oppdrag å se på alternativ kryssing av Nordfjorden på strekningen Anda-Lote på E39, slik vi lovet i ny Nasjonal transportplan. Statens vegvesen arbeider med sikte på at denne leveres i 2025, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I tråd med Nasjonal transportplan 2025-2036 har Statens vegvesen fått i oppdrag av Samferdselsdepartementet å foreta en utredning og vurdering av den alternative kryssingen av Nordfjorden på strekningen Anda-Lote på E39.

Det er fra lokalt hold skissert en mulig ny utforming av kryssingen som etter deres beregninger kan redusere investeringskostnaden vesentlig. Statens vegvesen skal nå gjennomføre en utredning som blant annet tar for seg den skisserte løsningen og potensiale for finansiering.

- Regjeringen har lyttet til kommunene. Selskapet bak Nordfjordbrua har jobbet med en mulig bruløsning, og det er stort engasjement lokalt for denne saken. Derfor er det viktig at vi nå raskt leverer på lovnaden fra NTP om å utrede den nye mulige løsningen for en bru over Nordfjorden, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande.