Svar på uttalelse fra FNs menneskerettskomité i sak om internering på Trandum i 2014

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Norge mottok 14. november 2022 en uttalelse fra FNs menneskerettighetskomité i en sak som gjaldt internering på Trandum av et foreldrepar og deres mindreårige barn i 2014. Barnet var i alderen 1 til 2 år i perioden det var internert, og total interneringstid var 76 dager. Komitéen kom til at interneringen av barnet krenket konvensjonen for sivile og politiske rettigheter artikkel 24 (barns særlige rett til beskyttelsestiltak), men ikke øvrige bestemmelser.