Jonas Gahr Støre på landsmøtet i NNN:

– Vi skal flytte makt til vanlige arbeidsfolk

– Regjeringen vil arbeide grundig for et tryggere arbeidsliv og kvalifisering av arbeidstakere. Folk skal være trygge på at de blir behandlet skikkelig på jobb, og på at fellesskapet stiller opp for at de skal få den kompetansen de trenger i et krevende arbeidsliv, sa statsminister Jonas Gahr Støre på landsmøtet i Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund onsdag.

Statsminister Jonas Gahr Støre på talerstolen på landsmøtet i NNN.
– Folk skal være trygge på at fellesskapet stiller opp så de får den kompetansen de trenger i arbeidslivet, sa statsminister Jonas Gahr Støre til landsmøtet i NNN, Foto: Trond Markus Gravdal

NNN organiserer ansatte i slakterier, meierier, bryggerier og annen næringsmiddelindustri. Statsministeren ble tatt imot av forbundsleder Anne Berit Aker Hansen.

– I Hurdalsplattformen har vi nedfelt at vi skal sikre bedre maktbalanse i verdikjeden for mat, gjennom bedre tilsyn, større åpenhet og mer rettferdig fordeling av verdiene i hele verdikjeden. Vi skal legge frem en stortingsmelding om markedsmakt i verdikjeden for mat, og i arbeidet med den er selvfølgelig deres innspill helt avgjørende, sa statsministeren.

Han la også vekt på at regjeringen vil ta vare på importvernet for å sikre en levedyktig, kvalitetsbevisst norsk matindustri over hele landet.

– Jeg vet at dette er viktig, og vil lytte til innspill fra dere. Og jeg vet at dere er opptatt av grensehandel, sa han.

– Da jeg var på landsstyremøtet hos dere i mars, var det knapt grensehandel. Nå er den på vei mot nye høyder. Vi ønsker ikke stengte grenser, men vi må finne en balanse som ikke gjør det for fristende å reise over grensen for å handle, sa han, og opplyste at regjeringen ikke vil gjeninnføre avgiften på sjokolade og sukkervarer. 

– Statistisk sentralbyrå skal lage en ny og forbedret grensehandelsstatistikk som gir mer kunnskap om hvordan grensehandelen utvikler seg, sa Støre.

Han la vekt på at regjeringen vil lytte til fagbevegelsen, og viste blant annet til at retten til feriepenger for permitterte og arbeidsledige er sikret gjennom budsjettforliket.

– I 2015 avviklet Erna Solberg og Siv Jensen rettigheten til feriepenger for permitterte. Da var det få permitterte og ledige. Så ble det mange flere på grunn av pandemien. Arbeiderpartiet fikk presset gjennom en midlertidig løsning i Stortinget, og vi vil gjeninnføre denne ordningen permanent. Med lite handlingsrom og kort tid fant vi ikke rom til det i tilleggsnummeret til budsjettet, men gjennom god jobbing og samarbeid mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV i Stortinget fikk vi det på plass. Vi har hørt på fagbevegelsen, vi har funnet de pengene, vi kan oppfylle et rettferdig krav, og det er jeg glad for, sa Støre.