Ytterligere modernisering av Norges luftvern

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Forsvarsmateriell har signert kontrakt med tyske Rheinmetall for oppgradering av elektrooptiske sensorer i luftvernsystemet NASAMS. Verdien på kontrakten er på rundt 190 millioner kroner.

Kontrakten med Rheinmetall omfatter en oppgradering av dagens analoge sensorsystem til det nye digitale sensorsystemet i luftvernsystemet NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System).

NASAMS er et mobilt, modulbasert og svært treffsikkert luftvernsystem som brukes både av Hæren og Luftforsvaret. Luftvernsystemet består blant annet utskytingsenheter med missiler, kommando- og kontrollstasjoner, radarer og elektrooptiske sensorer.  

Sensorene som skal oppgraderes er plassert på et terrengkjøretøy og ser etter fiendtlige trusler i lufta og på bakken, både i lys og mørke, ved hjelp av tv-kamera og varmesignatur (infrarødt). Sensorene måler også avstanden til målet med laser. 

- Arbeidet for å øke vår nasjonale evne til beskyttelse mot langtrekkende presisjonsvåpen pågår og modernisering av dagens NASAMS er ett av flere tiltak for å styrke Norges luftvern. Krigen i Ukraina har synliggjort behovet og viktigheten av luftvern. Vi har også nylig signert en kontrakt på kjøp av håndholdt luftvern til Hæren, for å styrke vår evne til egenbeskyttelse, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Elektrooptisk sensor fra Kongsberg
Sensoren er plassert på et terrengkjøretøy som gir god fremkommelighet, og er lite ressurskrevende å klargjøre til operasjoner. Foto: Kongsberg

- Denne oppgraderingen bidrar til en ytterligere modernisering av Norges luftvern. Både de tekniske egenskapene og funksjonene til sensorene forbedres, sier Gro Jære, direktør Forsvarsmateriell.

Selve oppgraderingen baserer seg på gjenbruk av dagens kjøretøy og sokkel, mens de tekniske delene - «innmaten» byttes ut.

Oppgraderte sensorer til NASAMS-systemet vil leveres fortløpende til Hæren og Luftforsvaret fra første halvår i 2025.