Nytt innhold fra Finansdepartementet

Her finner du alt innhold som er publisert på Finansdepartementets sider. Du kan skrive søkeord i fritekst-søkefeltet. Bruk navigatorene for å innsnevre på innholdstype og tidsrom.

Viser 181-190 av 6877 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Anbefalt lesing

  08.10.2019 Artikkel Finansdepartementet

  Dokumenter og publikasjoner vedrørende bruk av oljeinntekter.

 • Finansministeren deltar i møte i regjeringens kontaktutvalg

  08.10.2019 Kalenderhendelse Finansdepartementet

  Finansminister Siv Jensen deltar i møte i regjeringens kontaktutvalg

  Tidspunkt: 08.10.2019, kl 09:00

 • Bruk av oljepenger

  08.10.2019 Artikkel Finansdepartementet

  Handlingsregelen er en plan for gradvis å fase oljeinntektene inn i norsk økonomi, og ligger til grunn for budsjettpolitikken.

 • Tidligere budsjettfremleggelser

  07.10.2019 Artikkel Finansdepartementet

  Her finner du oversikt over tidligere statsbudsjett.

 • Markedsverdi

  07.10.2019 Artikkel Finansdepartementet

  Ved utgangen av første halvår 2019 var markedsverdien av Statens pensjonsfond 9 414 milliarder kroner. SPU utgjorde om lag 97 prosent av markedsverdien samlet.

 • Forvaltningsresultater

  07.10.2019 Artikkel Finansdepartementet

  Samlet avkastning av SPN i første halvår 2019 var 6,6 prosent målt i norske kroner og før fradrag for forvaltningskostnader. Avkastningen av porteføljene var 9,0 prosent og 6,0 prosent for henholdsvis aksjer og obligasjoner.

 • Markedsverdi

  07.10.2019 Artikkel Finansdepartementet

  Markedsverdien av SPN var 254,8 milliarder kroner ved utgangen av første halvår 2019. Det er en økning på 2,5 milliarder kroner sammenlignet med verdien ved inngangen til 2019. Investeringene var ved utgangen av første halvår 2019 fordelt med om lag

 • Forvaltningsresultater

  07.10.2019 Artikkel Finansdepartementet

  Fondets gjennomsnittlige, årlige avkastning de siste 20 årene har vært 5,6 prosent målt i fondets valutakurv før fradrag for forvaltningskostnader. Netto realavkastning, som er nominell avkastning fratrukket forvaltningskostnader og prisstigning, er

 • Makroøkonomiske anslag

  07.10.2019 Artikkel Finansdepartementet

  Anslag for en del makroøkonomiske størrelser.

 • Nett-tv

  Statsbudsjettet 2020: Et budsjett som ruster Norge for fremtiden

  07.10.2019 Pressemelding Finansdepartementet

  Norge er inne i en god periode. Det er optimisme og stor investeringsvilje i bedriftene. De skaper nye jobber i by og bygd. Regjeringen benytter de gode tidene til å prioritere tiltak som bidrar til et grønnere, mer moderne og tryggere Norge.

Til toppen