Nytt innhold fra Finansdepartementet

Her finner du alt innhold som er publisert på Finansdepartementets sider. Du kan skrive søkeord i fritekst-søkefeltet. Bruk navigatorene for å innsnevre på innholdstype og tidsrom.

Viser 171-180 av 6869 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Markedsverdi

  08.10.2019 Artikkel Finansdepartementet

  Ved utgangen av første halvår 2019 var markedsverdien av SPU 9 160 milliarder kroner. Investeringene var fordelt med drøyt 6 350 milliarder i aksjer, om lag 2 565 milliarder i obligasjoner og i underkant av 250 milliarder i eiendom, svarende til

 • Det strukturelle oljekorrigerte underskuddet

  08.10.2019 Artikkel Finansdepartementet

  Den underliggende bruken av oljeinntekter måles ved det strukturelle oljekorrigerte underskuddet. Denne indikatoren må beregnes, og anslagene er gjenstand for revisjoner.

 • Anbefalt lesing

  08.10.2019 Artikkel Finansdepartementet

  Dokumenter og publikasjoner vedrørende bruk av oljeinntekter.

 • Finansministeren deltar i møte i regjeringens kontaktutvalg

  08.10.2019 Kalenderhendelse Finansdepartementet

  Finansminister Siv Jensen deltar i møte i regjeringens kontaktutvalg

  Tidspunkt: 08.10.2019, kl 09:00

 • Bruk av oljepenger

  08.10.2019 Artikkel Finansdepartementet

  Handlingsregelen er en plan for gradvis å fase oljeinntektene inn i norsk økonomi, og ligger til grunn for budsjettpolitikken.

 • Tidligere budsjettfremleggelser

  07.10.2019 Artikkel Finansdepartementet

  Her finner du oversikt over tidligere statsbudsjett.

 • Markedsverdi

  07.10.2019 Artikkel Finansdepartementet

  Ved utgangen av første halvår 2019 var markedsverdien av Statens pensjonsfond 9 414 milliarder kroner. SPU utgjorde om lag 97 prosent av markedsverdien samlet.

 • Forvaltningsresultater

  07.10.2019 Artikkel Finansdepartementet

  Samlet avkastning av SPN i første halvår 2019 var 6,6 prosent målt i norske kroner og før fradrag for forvaltningskostnader. Avkastningen av porteføljene var 9,0 prosent og 6,0 prosent for henholdsvis aksjer og obligasjoner.

 • Markedsverdi

  07.10.2019 Artikkel Finansdepartementet

  Markedsverdien av SPN var 254,8 milliarder kroner ved utgangen av første halvår 2019. Det er en økning på 2,5 milliarder kroner sammenlignet med verdien ved inngangen til 2019. Investeringene var ved utgangen av første halvår 2019 fordelt med om lag

 • Forvaltningsresultater

  07.10.2019 Artikkel Finansdepartementet

  Fondets gjennomsnittlige, årlige avkastning de siste 20 årene har vært 5,6 prosent målt i fondets valutakurv før fradrag for forvaltningskostnader. Netto realavkastning, som er nominell avkastning fratrukket forvaltningskostnader og prisstigning, er

Til toppen