Prop. 29 LS (2023–2024)

Lov om suppleringsskatt på underbeskattet inntekt i konsern (suppleringsskatteloven)

I proposisjonen blir det foreslått en ny lov om suppleringsskatt på underbeskattet inntekt i konsern. Forslaget gjelder implementering av pilar 2-regelverket i norsk rett. Reglene skal sikre at store konsern blir skattlagt med minimum 15 prosent.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget