Finansministeren holder innlegg på Ruralis-konferanse

Sted: Trondheim

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum holder innlegg på konferansen «Fordeling av goder fra naturressurser i framtidas velferdsstat – Hvordan?» i regi av forskningssenteret Ruralis.