Nytt innhold fra Finansdepartementet

Her finner du alt innhold som er publisert på Finansdepartementets sider. Du kan skrive søkeord i fritekst-søkefeltet. Bruk navigatorene for å innsnevre på innholdstype og tidsrom.

Viser 61-70 av 6367 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Motsyklisk kapitalbuffer uendret

  19.12.2019 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag besluttet å følge Norges Banks råd om ikke å endre det motsykliske kapitalbufferkravet for bankene.

 • Fritaksmetoden forblir

  19.12.2019 Tale/innlegg Finansdepartementet

  «Norges rikeste får rundt 80 milliarder kroner i skattefrie inntekter. I året», skriver DN med store bokstaver i en artikkel om fritaksmetoden (14/12). Det er direkte misvisende. Artikkelen er tendensiøs og unyansert. Derfor har jeg behov for å

  Av: Finansminister Siv Jensen Innlegg i Dagens Næringsliv 19. desember 2019

 • OECD om norsk økonomi (2019)

  18.12.2019 Artikkel Finansdepartementet

  OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) lager med 18 måneders mellomrom rapporter om utviklingen i norsk økonomi.

 • Regjeringen ønsker en god skattefunn-ordning

  18.12.2019 Tale/innlegg Finansdepartementet

  Jeg er enig med Mads Haaland-Paulsen i Get Started at skattefunn-ordningen er et viktig virkemiddel for å fremme nyskaping og innovasjon. Derfor har regjeringen for neste år blant annet foreslått å øke timesatsen. Det er riktig at EU setter

  Av: Statssekretær Jørgen Næsje Innlegg i Finansavisen 18. desember 2019

 • Tidligere versjoner SRS

  17.12.2019 Artikkel Finansdepartementet

  Statlige regnskapsstandarder (SRS) - oversikt over versjoner

 • Nett-tv

  Statlige regnskapsstandarder

  17.12.2019 Artikkel Finansdepartementet

  Finansdepartementet fastsatte de statlige regnskapsstandardene (SRS) som obligatoriske fra 1. januar 2016 for virksomheter som fører regnskapet etter andre prinsipper enn kontantprinsippet. Alle de 11 statlige regnskapsstandardene ble desember 2018 

 • Høring – endringer i hvitvaskingsloven og -forskriften

  17.12.2019 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet sender i dag på høring et høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet om endringer i hvitvaskingsloven og -forskriften. Til høringen følger også et notat utarbeidet av Finans Norge om norske finansforetaks mulighet til å dele

 • Høring – endringer i hvitvaskingsregelverket (lov og forskrift) – EUs femte hvitvaskingsdirektiv mv.

  17.12.2019 Høring Finansdepartementet

  Finansdepartementet sender med dette høringsnotat fra Finanstilsynet om endringer av hvitvaskingsloven og -forskriften på høring.

  Høringsfrist: 23.03.2020 Status: På høring

 • Nett-tv

  Standard kontoplan for statlige virksomheter

  17.12.2019 Artikkel Finansdepartementet

  Standard kontoplan for statlige virksomheter ble fastsatt som obligatorisk fra 2014, jf. rundskriv R-102 og kapittel 9.4.3 i Gul bok 2014. Rundskrivet oppdateres normalt årlig, senest 17. desember 2019. Standard kontoplan er vedlegg til rundskrivet.

 • Forskrift om endring i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

  17.12.2019 Forskrift Finansdepartementet

  Fastsatt av Finansdepartementet 17. desember 2019 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 16-40 syvende ledd.

Til toppen