Nytt innhold fra Finansdepartementet

Her finner du alt innhold som er publisert på Finansdepartementets sider. Du kan skrive søkeord i fritekst-søkefeltet. Bruk navigatorene for å innsnevre på innholdstype og tidsrom.

Viser 71-80 av 6444 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Investeringsstrategi

  11.05.2021 Artikkel Finansdepartementet

  Det følger av lov om Statens pensjonsfond at målet med investeringene i SPU skal være å oppnå høyest mulig avkastning til en akseptabel risiko. Innenfor denne målsettingen skal fondet forvaltes ansvarlig.

 • Styringsmodell

  11.05.2021 Artikkel Finansdepartementet

  Stortinget har i lov om Statens pensjonsfond gitt Finansdepartementet ansvaret for forvaltningen av SPU. Den operasjonelle gjennomføringen av forvaltningsoppdraget ivaretas av Norges Bank.

 • Markedsverdi

  11.05.2021 Artikkel Finansdepartementet

  Statens pensjonsfonds markedsverdi 1996–2020. Milliarder kroner Oppbyggingen av kapital i SPU er for en vesentlig del omgjøring av olje- og gassressurser i Nordsjøen og Norskehavet til finansielle fordringer på utlandet. De løpende inntektene fra

 • Høring - forslag om endringer i grunnrenteskatten for vannkraft for å håndtere samvirkning med selskapsskatten

  11.05.2021 Høring Finansdepartementet

  Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i grunnrenteskatten for vannkraft for å håndtere samvirkning med selskapsskatten.

  Høringsfrist: 04.08.2021 Status: På høring

 • Investeringsstrategi

  11.05.2021 Artikkel Finansdepartementet

  Statens pensjonsfond består av Statens pensjonsfond utland (SPU) og Statens pensjonsfond Norge (SPN). Utgangspunktet for arbeidet med investeringsstrategien til Statens pensjonsfond er å søke høyest mulig avkastning over tid innenfor et akseptabelt

 • Styringsmodell

  11.05.2021 Artikkel Finansdepartementet

  Finansdepartementet har det formelle ansvaret for forvaltningen av Statens pensjonsfond. Statens pensjonsfond består av Statens pensjonsfond utland (SPU) og Statens pensjonsfond Norge (SPN). Den operative forvaltningen av de to delene av fondet

 • Tidligere statsbudsjetter

  11.05.2021 Artikkel Finansdepartementet

  Oversikt over tidligere budsjettfremleggelser.

 • Finansministerens innledning på pressekonferanse om Revidert nasjonalbudsjett 2021

  11.05.2021 Tale/innlegg Finansdepartementet

  - Nå er det ett år siden regjeringen la frem strategien for Norges vei ut av krisen. Det ble en lang vei. Og jeg tror vi skal være glade for at vi ikke da visste at vi nå - ett år etterpå - fortsatt lever med strenge smitteverntiltak. Og med

  Av: Finansminister Jan Tore Sanner

 • Finansministeren presenterer Revidert nasjonalbudsjett 2021

  11.05.2021 Kalenderhendelse Finansdepartementet

  Finansminister Jan Tore Sanner presenterer Revidert nasjonalbudsjett 2021 på en pressekonferanse. Budsjettdokumentene publiseres kl. 10.45.

  Tidspunkt: 11.05.2021, kl 11.00

 • Revidert nasjonalbudsjett: Skatt på vindkraftverk

  11.05.2021 Pressemelding Finansdepartementet, Olje- og energidepartementet

  Regjeringen tar sikte på å innføre en moderat produksjonsavgift på vindkraftverk fra 2022. Inntektene fra avgiften skal fordeles til vertskommunene.