Tildelingsbrev, årsrapporter og instrukser - Finansdepartementet

Oversikt over tildelingsbrev og instrukser fra Finansdepartementet til underliggende virksomheter, samt virksomhetenes årsrapporter.

DFØ er statens fagorgan for økonomi, styring, ledelse og organisering i staten. DFØs samfunnsoppdrag er å være en pådriver for god styring, ledelse og organisering i staten, og for at staten skal oppnå stordriftsfordeler og synergier i egen drift. Mer om Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Hovedinstruks

2024: Tildelingsbrev (PDF)
2023:Tildelingsbrev (PDF), supplerende 1 (PDF), supplerende 2 (PDF), supplerende 3 (PDF), supplerende 4 (PDF), supplerende 5 (PDF), supplerende 6 (PDF), supplerende 7 (PDF), supplerende 8 (PDF)
2022: Tildelingsbrev (PDF), supplerende 1 (PDF), supplerende 2 (PDF), supplerende 3 (PDF), supplerende 4 (PDF), supplerende 5 (PDF), supplerende 6 (PDF), supplerende 7 (PDF), supplerende 8 (PDF)supplerende 9 (PDF)Årsrapport (PDF)
2021: Tildelingsbrev (PDF), supplerende 1 (PDF), supplerende 2 (PDF), supplerende 3 (PDF), supplerende 4 (PDF), supplerende 5 (PDF) | Årsrapport (PDF)
2020: Tildelingsbrev (PDF), supplerende 1 (PDF), supplerende 2 (PDF), supplerende 3 (PDF), supplerende 4 (PDF), supplerende 5 (PDF), supplerende 6 (PDF), supplerende 7 (PDF) | Årsrapport (PDF)
2019: Tildelingsbrev (PDF), supplerende 1 (PDF), supplerende 2 (PDF) |
           Årsrapport (PDF)
2018: Tildelingsbrev (PDF)supplerende 1 (PDF), supplerende 2 (PDF),
           supplerende 3 (PDF), supplerende 4 (PDF),
           supplerende 5 (PDF) | Årsrapport (PDF)
2017: Tildelingsbrev (PDF), supplerende april (PDF),
           supplerende juni (PDF) | Årsrapport (PDF)
2016: Tildelingsbrev (PDF)supplerende (PDF) (utredningsinstruksen),
           tillegg (PDF) (lønns-og regnskapsoppgaver), 
           tillegg (PDF) (juni), tillegg (PDF) (sept), tillegg (PDF) (des) |
           Årsrapport (PDF)
2015: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2014: Tildelingsbrev (PDF)supplerende (PDF) | Årsrapport (PDF)
2013: Tildelingsbrev (PDF)
2012: Tildelingsbrev (PDF)
2011: Tildelingsbrev (PDF)
2010: Tildelingsbrev (PDF)
2009: Tildelingsbrev (PDF)
2008: Tildelingsbrev (PDF)

Hovedoppgavene til Skatteetaten er utskriving av forskuddsskatt, kontroll av grunnlaget for oppgavene fra skatte- og avgiftspliktige og tredjepart, fastsette og kontrollere folketrygdavgifter og skatt på formue, fastsetting og innkreving av merverdi- og arveavgift, kontroll av og tilsyn med de kommunale skatteoppkrevernes innkreving av direkte skatter og arbeidsgiveravgift samt forvaltning av folkeregisteret. Mer om Skatteetaten

Hovedinstruks

2024: Tildelingsbrev (PDF)
2023: Tildelingsbrev (PDF) | Supplerende tildelingsbrev nr. 1 (PDF), Supplerenede tildelingsbrev nr. 2, (PDF), Supplerende tildelingsbrev nr. 3 (PDF)
2022: Tildelingsbrev (PDF) |Supplerende tildelingsbrev nr. 1 (PDF), Supplerende tildelingsbrev nr. 2 - Skattekontoret på Svalbard (PDF), Supplerende tildelingsbrev nr. 3 (PDF), Supplerende tildelingsbrev nr. 4 (PDF), Supplerende tildelingsbrev nr. 5 (PDF)  | Årsrapport (PDF)
2021: Tildelingsbrev (PDF)Supplerende tildelingsbrev nr. 1 (PDF), Supplerende tildelingsbrev nr. 2 (PDF), Supplerende tildelingsbrev nr. 3 (PDF), Supplerende tildelingsbrev nr. 4 (PDF), Supplerende tildelingsbrev nr. 5 (PDF) | Årsrapport (PDF)
2020: Tildelingsbrev (PDF) | Supplerende tildelingsbrev for skattekontoret på Svalbard (PDF), Supplerende tildelingsbrev nr. 1 (PDF), Supplerende tildelingsbrev nr. 2 (PDF), Supplerende tildelingsbrev nr. 3 (PDF), Supplerende tildelingsbrev nr. 4 (PDF), Supplerende tildelingsbrev nr. 5 (PDF), Supplerende tildelingsbrev nr. 6 (PDF), Supplerende tildelingsbrev nr. 7 (PDF)   | Årsrapport (PDF)
2019: Tildelingsbrev (PDF) | Tildelingsbrev for skattekontoret på SvalbardÅrsrapport (PDF)
2018: Tildelingsbrev (PDF)| Årsrapport (PDF)
2017: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2016: Tildelingsbrevtillegg (juni) (PDF) , tillegg (des) (PDF) | Årsrapport (PDF)
2015: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2014: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2013: Tildelingsbrev (PDF)
2012: Tildelingsbrev (PDF)
2011: Tildelingsbrev (PDF)
2010: Tildelingsbrev (PDF)
2009: Tildelingsbrev (PDF)
2008: Tildelingsbrev (PDF)

 ___________

 

Statens innkrevingssentral

Per 1. januar 2015 ble Statens innkrevingssentral (SI) innlemmet i Skatteetaten.

2014: Tildelingsbrev (pdf) | Årsmelding (pdf)Årsrapport (korrigert) (pdf)
2013: Tildelingsbrev (pdf)
2012: Tildelingsbrev (pdf)
2011: Tildelingsbrev (pdf)
2010: Tildelingsbrev (pdf)
2009: Tildelingsbrev (pdf)
2008: Tildelingsbrev (pdf)

__________________

Statens finansfond

Statens finansfond ble avviklet i 2014.

Statens finansfond hadde til formål å bidra midlertidig med kjernekapital til norske banker for å styrke bankene og sette bankene bedre i stand til å opprettholde normal utlånsvirksomhet. 

2014: Tildelingsbrev (pdf) | Årsberetning og avviklingsberetning (pdf)
2013: Tildelingsbrev (pdf)
2012: Tildelingsbrev (pdf)
2011: Tildelingsbrev (pdf)
2010: Tildelingsbrev (pdf)