Pressekontakter i Justis- og beredskapsdepartementet

Pressesenter med kontaktinformasjon og ressurser for pressen.

Kommunikasjonsarbeidet under koronautbruddet

Befolkningen har et stort behov for korrekt og rask informasjon under det pågående koronautbruddet.

Justis- og beredskapsdepartementet samler og deler informasjon på to måter:

JD har som følge av det pågående koronautbruddet svært stort arbeidspress. En konsekvens av dette er at svar på henvendelser, behandling av saker og innsynsspørsmål kan ta noe lengre tid enn vanlig. Vi ber om forståelse for dette.

Spørsmål om innreiserestriksjoner og gjeldende regelverk vil bli behandlet av UDI.

Vi understreker samtidig viktigheten av åpenhet i den situasjonen vi nå er i. Åpenhet vil være førende for Justis- og beredskapsdepartementets arbeid både nå og fremover i tid.

Pressetelefon

97 55 37 45 (ikke send sms; nummeret viderekobles)

E-post

jdinfo@jd.dep.no  

Abonner på nyheter

Nyhetsvarsling via e-post: Du kan motta et varsel via e-post hver gang det sendes ut en pressemelding. 

Sosiale medier

Du kan følge departementet på FacebookTwitter, Flickr og LinkedIn.

Justis- og beredskapsdepartementets personvernerklæring

Kommunikasjonsenheten tar ikke imot innsynsforespørsler. Disse må fremmes via e-post til innsyn@jd.dep.no.


Pressekontakter