Kommunikasjonsarbeidet under koronautbruddet

Befolkningen har et stort behov for korrekt og rask informasjon under det pågående koronautbruddet.

Justis- og beredskapsdepartement samler og deler informasjon på to måter:

  • Daglig pressekonferanse med justis- og beredskapsminister Monica Mæland og helseministeren som streames på regjeringen.no
  • Oppdatert og korrekt informasjon fra myndighetene samlet på regjeringen.no/korona

Justis- og beredskapsdepartementet har, som følge av det pågående koronautbruddet, et svært stort arbeidspress. Som en konsekvens av dette kan svar på henvendelser, behandling av saker og innsynsspørsmål, ta noe lengre tid enn vanlig. Vi ber om forståelse for dette.

Vi understreker samtidig viktigheten av åpenhet i den situasjonen vi nå er i. Åpenhet vil være førende for Justis- og beredskapsdepartementets arbeid både nå og fremover i tid.

Pressetelefon

97 55 37 45 (ikke send sms; nummeret viderekobles)

E-post

[email protected]  

Abonner på nyheter

Nyhetsvarsling via e-post: Du kan motta et varsel via e-post hver gang det sendes ut en pressemelding. 

Sosiale medier

Du kan følge departementet på FacebookTwitter, Flickr og LinkedIn.

Innsynsforespørsler

Kommunikasjonsenheten tar ikke imot innsynsforespørsler. Disse må fremmes via e-post til [email protected].

Justis- og beredskapsdepartementets personvernerklæring

  


Pressekontakter 

 

Til toppen