Folkehøgskoleutvalget

Utvalget vil blant annet se på hva samfunnsoppdraget til folkehøgskolene skal være, og hvilke rammevilkår som må være på plass. Etter planen skal utvalget levere sin innstilling om ett år.

Medlemmer:

 • Student Rode Margrete Hegstad (leder), Oslo
 • Styreleder Gunnar Birkeland, Birkenes
 • Assisterende rektor Astrid Elisabeth Moen, Inderøy
 • Student Thea Stormo Solberg, Oslo
 • Styreleder Per Armand Thorbjørnsen, Stavanger
 • Professor Nina Volckmar, Trondheim
 • Kompetanse- og næringsdirektør Erik Brekken, Åndalsnes
 • Aktøransvarlig Irene Kinunda Afriyie, Bergen
 • Viserektor Rasmus Dyrvig Henriksen, Århus
 • Programleder Samuel Massie, Nittedal
 • Rådgiver Mats André Kirkebirkeland, Oslo