Utvider mandatet til folkehøgskoleutvalget

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

I juni ble det satt ned et offentlig utvalg som skal se på folkehøgskolene. Nå har regjeringen besluttet å utvide mandatet til utvalget for å få et godt grunnlag for å følge opp ambisjonene på folkehøgskolefeltet i Hurdalsplattformen. Utvalget skal blant annet vurdere hva slags prinsipper som skal ligge til grunn når nye folkehøgskoler skal etableres og hva slags finansieringsordninger folkehøgskolene skal ha.

-  Folkehøgskolene er et verdifullt og populært tilbud for mange. Vi har sett de siste årene at hvilke folkehøgskoler som blir opprettet har vært resultat av politiske dragkamper, og ikke hvor behovet er størst. Vi ber nå utvalget blant annet vurdere hvilke prinsipper som bør ligge til grunn når en ny folkehøgskole skal etableres, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.

Vet for lite om folkehøgskolene

I dag finnes det 83 folkehøyskoler spredt over hele landet, fra Svalbard i nord til Mandal i sør. I 2020 gikk nesten 8000 elever på folkehøgskole, noe som utgjør i overkant av 11% av et årskull. Til tross for at folkehøgskolene har blitt stadig mer populære, har man lite systematisert kunnskap om innholdet og kvaliteten i folkehøgskolene og om elevene som går der. Det har også vært lite diskusjon rundt hva slags samfunnsoppdrag folkehøgskolene skal ha.

I juni 2021 ble det derfor satt ned et utvalg som skal gå gjennom hele folkehøgskolesektoren. Utvalget skal levere sin innstilling innen 1. oktober 2022.

- For å sikre at folkehøgskolene fortsetter å være et viktig supplement til det formelle utdanningssystemet vårt, trenger vi å vite mer om hvordan dette tilbudet skal være i årene som kommer, sier Brenna.

Nytt utvalgsmedlem

Regjeringen har også oppnevnt Christian Tynning Bjørnø, som nytt medlem. 36 år gamle Tynning Bjørnø har tidligere sittet på Stortinget for Arbeiderpartiet og var i perioden 2013-2017 medlem av kirke-, utdannings- og forskningskomitéen. Han har også vært daglig leder av Folkehøgskolerådet. I dag er han leder av Konfliktrådet i Sør-Øst.

- Tynning Bjørnø vil passe godt inn i utvalget. Han har bred politisk erfaring og kjenner folkehøgskolesektoren godt gjennom sin tid i Folkehøgskolerådet. Jeg gleder meg til å se hva han og de andre medlemmene i utvalget kommer frem til, sier Brenna.

Problemstillingene utvalget skal vurdere:

 •  hva som bør være folkehøgskolenes samfunnsoppdrag, herunder hvordan skolene kan bidra til å løse konkrete samfunnsutfordringer
 • hva som kjennetegner god faglig kvalitet i folkehøgskolene
 • hvordan man kan videreutvikle og sikre den faglige kvaliteten ved folkehøgskolene
 • behovet for kunnskap om folkehøgskolene, utdanningene og elevene som går der og hvordan man kan sikre et oppdatert kunnskapsgrunnlag framover
 • økonomiske og juridiske rammevilkår for folkehøgskolene, herunder systemet for godkjenning av nye skoler
 • hvilke prinsipper som bør ligge til grunn for eventuell vekst i folkehøgskolesektoren.
 • hvordan finansieringsordningen for folkehøgskoler kan bidra til at folkehøgskoler i størst mulig grad er mangfoldige og et reelt tilbud for alle.

 Utvalget:

 • Student Rode Margrethe Hegstad (leder), Oslo
 • Styreleder Gunnar Birkeland, Birkenes
 • Assisterende rektor Astrid Elisabeth Moen, Inderøy
 • Student Thea Stormo Solberg, Bjerkvik
 • Styreleder Per Armand Thorbjørnsen, Stavanger
 • Professor Nina Volckmar, Trondheim
 • Kompetanse- og næringsdirektør Erik Brekken, Åndalsnes
 • Aktøransvarlig Irene Kinunda Afriyie, Bergen
 • Viserektor Rasmus Dyrvig Henriksen, Århus
 • Programleder Samuel Massie, Nittedal
 • Rådgiver Mats André Kirkebirkeland, Oslo
 • Konfliktrådsleder Christian Tynning Bjørnø, Porsgrunn