Historisk arkiv

Folkehøgskoleutvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Utvalget vil blant annet se på hva samfunnsoppdraget til folkehøgskolene skal være, og hvilke rammevilkår som må være på plass. Utvalget leverer sin innstilling 31. oktober 2022.

Medlemmer:

 • Student Rode Margrete Hegstad (leder), Oslo
 • Styreleder Gunnar Birkeland, Birkenes
 • Assisterende rektor Astrid Elisabeth Moen, Inderøy
 • Student Thea Stormo Solberg, Oslo
 • Styreleder Per Armand Thorbjørnsen, Stavanger
 • Professor Nina Volckmar, Trondheim
 • Kompetanse- og næringsdirektør Erik Brekken, Åndalsnes
 • Aktøransvarlig Irene Kinunda Afriyie, Bergen
 • Viserektor Rasmus Dyrvig Henriksen, Århus
 • Programleder Samuel Massie, Nittedal
 • Rådgiver Mats André Kirkebirkeland, Oslo
 • Konfliktrådsleder Christian Tynning Bjørnø, Sandefjord