Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tilskudd til kvensk språk og kultur

Departementet disponerer en tilskuddsordning til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur.

Tilskudd til kvensk språk og kultur – statsbudsjettets kap 567 post 73

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til revitalisering av kvensk språk og å fremme kvensk/norskfinsk kultur.  Søknader som gjelder kvenske språktiltak og tiltak for barn og unge, vil bli prioritert.

Med forbehold om Stortingets godkjenning av statsbudsjettet for 2019, lyser departementet ut om lag 7,6 mill. kroner til prosjektstøtte til kvensk språk og kultur i 2019.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for tilskuddsordningen er 1. desember 2018 og 1. mai 2019.  En forutsetning for å behandle søknader som kommer inn til fristen 1. mai, er at det er midler igjen på tilskuddsposten.

Søknad

Vennligst bruk søknadsskjemaet under.

Søknadsskjema, med eventuelle vedlegg, sendes elektronisk til postmottak@kmd.dep.no

Rapportering

Krav til rapportering framgår av tilskuddsbrevet og i regelverket for ordningen. Frist for å levere rapport og regnskap er 31. mars påfølgende år.

Fordeling av midler

Til toppen