Tilskudd til kvensk språk og kultur

Departementet disponerer en tilskuddsordning til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur.

Tilskudd til kvensk språk og kultur – statsbudsjettets kap 567 post 73

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til revitalisering av kvensk språk og å fremme kvensk/norskfinsk kultur. Regjeringen vil om kort tid legge fram en målrettet plan for kvensk språk. Søknader som gjelder kvenske språktiltak og tiltak for barn og unge, vil bli prioritert. I andre søknadsrunde, 1. mars 2018, vil departementet særlig vurdere søknader som gjelder kvensk språksenter.

Departementet lyser ut om lag 4,7 mill. kroner til prosjektstøtte til kvensk språk og kultur i 2018.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for tilskuddsordningen er 11. desember 2017, 1. mars 2018 og 1. mai 2018.  En forutsetning for å behandle søknader som kommer inn til fristen 1. mai, er at det er midler igjen på tilskuddspostene.

Søknad

Vennligst bruk søknadsskjemaet under.

Søknadsskjema, med eventuelle vedlegg, sendes elektronisk til postmottak@kmd.dep.no

Rapportering

Krav til rapportering framgår av tilskuddsbrevet og i regelverket for ordningen. Frist for å levere rapport og regnskap er 31. mars påfølgende år.

Fordeling av midler

Til toppen