Hovedinnholdet i forslaget

Barne- og familiedepartementet foreslår å endre reisegarantiforskriften. Det foreslås å skjerpe rammene for beregning av individuell reisegaranti (bankgarantier eller annen sikkerhetsstillelse) for virksomhet som tilrettelegger, tilbyr eller selger pakkereiser for mål utenlands. Under denne forutsetning foreslår departementet at all innbetaling av kollektiv garanti til Reisegarantifondet stanses inntil videre.

Det foreslås at sammensetningen til Reisegarantifondets styre skal være den samme som i dag, men at det oppnevnes vararepresentanter til styremedlemmene som representerer bransjen og forbrukerne.

Til toppen