Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Boks 3.3 Oversikt over rentevilkårene...

Boks 3.3 Oversikt over rentevilkårene i statsbankene

Regjeringens forslag til renter med virkning fra 1. januar 1996:

1 Husbanken

Husbanken har fram til nå gitt to typer oppføringslån: Husbank I-lån med stigende rente over tid (rentetrapp), og Husbank II-lån med flat rentesats, men med en noe høyere låneutmåling. Husbank I-lån innvilget før 1993 har administrativt fastsatte renter, mens Husbank II-renten og topprenten på Husbank I-lån innvilget i perioden 1.1.1993 - 31.12.1995 settes lik gjennomsnittlig rente på statsobligasjoner med om lag 5 års gjenstående løpetid i 12-månedersperioden fram til 1. oktober året før. Startrenten for nye Husbank I-lån ligger 2 prosentpoeng under topprenten, og øker med 0,5 prosentpoeng inntil topprenten nås.

GjeldendeEtter 1.1.1996

Husbank I-lån innvilget før 1.1.937,5 pst.7,5 pst.
Husbank II-lån og topprente på Husbank I-lån
innvilget 1.1.93 - 31.12.95
6,0 pst.7,5 pst.

Regjeringen foreslår å legge om systemet for rentefastsettelse i Husbanken, jf. St.meld. nr. 34 (1994-95) Om Husbankens rentevilkår og subsidieprofil og St.prp. nr. 1 (1995-96) Kommunal- og arbeidsdepartementet. Husbanken skal i henhold til forslaget kunne tilby lån med både fast og flytende rente fra 1.1.96. Renten knyttes til renten på statspapirer med om lag samme gjenstående løpetid tillagt en margin på 0,5 prosentpoeng. Det legges opp til at Kommunal- og arbeidsdepartementet gir forskrift om bl.a. hvilke statspapirer renten skal knyttes til og hvilken observasjonsperiode som skal benyttes for beregning av renten. Dagens renter på henholdsvis statssertifikater med 0-3 mnd. gjenstående løpetid og statsobligasjoner med 5 års gjenstående løpetid ville gi om lag følgende utlånsrenter i Husbanken i 1996:


GjeldendeEtter 1.1.1996

Nye Husbank-lån flytende rente-5,9 pst.
Nye Husbank-lån 5-års bindingstid-7,0 pst.

2 Lånekassen for utdanning


GjeldendeEtter 1.1.1996

Renten i studietiden0,0 pst.0,0 pst.
Renten på lån som har vært rentebærende i mindre enn 7 år7,5 pst.7,5 pst.
Renten på lån som har vært rentebærende i 7 år eller mer8,5 pst.8,5 pst.

3 Landbruksbanken


GjeldendeEtter 1.1.1996

Renten på lån til landbruksformål7,5 pst.7,5 pst.

Renten på Landbruksbankens boliglån følger tilsvarende rente i Husbanken

4 Fiskarbanken


GjeldendeEtter 1.1.1996

Renten på 1. prioritetslån7,5 pst.7,5 pst.
Renten på 2. prioritetslån7,5 pst.7,5 pst.


Til toppen