Forsiden

Høringsuttalelser

Nedenfor finner du høringsuttalelser som departementet har mottatt i saken (dato i parentes angir tidspunkt for publisering av høringsuttalelse). Uttalelsene er gruppert under overskriftene Uttalelser med merknader og Uttalelser uten merknader. Sistnevnte kategori vil også omfatte instansene som har meddelt skriftlig at de avstår fra å gi uttalelse i saken og instansene som har meddelt at de støtter departementets forslag uten videre kommentarer.