Høring – forslag om endringer i medieeierskapsloven

Høringsuttalelser

Høringsuttalelser vil bli lagt ut fortløpende. Høringsfristen er 31. august 2012.