Omlegging av Skipsregistrenes gebyrer og avgifter. Endring i NIS-forskriften i forbindelse med ikrafttredelse av ny tvistelov.

Nærings- og handelsdepartementet sender med dette forslag til endring av forskrift 30. juli 1992 nr. 593 om registrering av skip i Norsk Ordinært Skipsregister (NOR), § 6 og forskrift 30. juli 1992 nr. 592 om registrering av skip i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS), §§ 7 og 26 på høring, jamfør forvaltningsloven § 37.

 

 

Høringsinstanser

Finansdepartementet
Justis- og politidepartementet
Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Domstoladministrasjonen
Statistisk Sentralbyrå
Bedriftsforbundet
Den norske Advokatforening
Det norske Revisorforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Sparebankforeningen i Norge
Handels- og Servicenæringens Hovedorgansiasjon
Norske Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)
Fiskeridirektoratet
Telenor Norge
Norsk Skipsmeglerforbund
Politidirektoratet
Statens innkrevingssentral
Norboat
Norges Råfisklag
Norges Sildesalgslag
Fiskeriforum Vest
Garantikassen for fiskere
Sør Norges Trålerlag
Arrangement Oslo - Oslo Fjordcruise
Båtservice Sightseeing AS
Cruise-Båtene AS
Circus
Christiania fjordcharther / Sommercruise
Oslo Fjordservice AS
Norway Yacht Charter AS
Saga Fjordcruise AS
Trollcruise AS
Geiranger Fjordservice A/S
Fjordservice AS
Hvaler Fjordcruise AS
OK fjordservice
Midtkandal Fjordservice AS
Martin Miertsch
Veteran Fjordcruise AS
Volda fjordcruise Humberset
Color Line ASA
DFDS Seaways
Lys-Line AS
Marine-Service AS
Nesodden-Bundefjord D/S AS
Samskip Norge AS
Stena-Line AS
Team Lines Norge AS
Uni Ship Norge AS
Det norske maskinistforbund
Fiskebåtredernes Forbund
Fraktefartøyenes Rederiforbund
Hurtigbåtenes Rederiforbund
Kongelig Norsk Båtforbund
Landsorganisasjonen i Norge
Maritimt Forum
Norges Rederiforbund
Norges Fiskarlag
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Rederienes Landsforening
Sjøfartsdirektoratet
Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse
Sporens Rederier

Til toppen