Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

6 Konklusjon og tilråding

6 Konklusjon og tilråding

Etter Kommunal- og regionaldepartementets vurdering vil innlemmelse av direktivet i EØS-avtalen gi bedre vern for arbeidstakere som utsendes på arbeidsoppdrag til Norge og forhindre «sosial dumping», ved at de norske arbeids- og ansettelsesvilkår også får anvendelse for utsendte arbeidstakere. Utenriksdepartementet slutter seg til dette.

Til toppen