Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

4 Forholdet til norsk...

4 Forholdet til norsk rett

Lov 29. november 1996 nr 73 om formidling av landsdekkende postsendinger (postloven) er i det vesentlige i samsvar med direktivet. På enkelte punkter skiller imidlertid direktivets bestemmelser seg fra postlovens regler.

Direktivet fastsetter for det første at brev som inneholder bøker, kataloger, aviser og tidsskrifter ikke skal gå inn under eneretten. Postloven har ikke denne avgrensning av begrepet brev og det er derfor nødvendig å endre dette slik at disse kategoriene postsendinger ikke går inn under eneretten. Videre inneholder direktivet en øvre vektgrense på 20 kg for universelle posttjenester. Postloven har en øvre vektgrense på 25 kg for landsdekkende postsendinger, og det vil derfor være nødvendig med lovendring. Direktivet har også en vektgrense for brevpost i universelle posttjenester på 2 kg. Postloven har i dag ingen vektgrense for formidling av brevpost, det vil derfor være nødvendig å innsette kravet på 2 kg i loven.

Forslag til gjennomføring av beslutningen i norsk rett forelegges Stortinget i en egen Odelstingsproposisjon fra Samferdselsdepartementet om endringer i postloven.

Til toppen