Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

6 Konklusjoner og tilråding

6 Konklusjoner og tilråding

Formålet med EØS-avtalen er å sikre et enhetlig økonomisk samarbeidsområde som er grunnlagt på felles regler og like konkurransevilkår. Direktivet om felles regler for utvikling av et indre marked for posttjenester i Fellesskapet og forbedring av disse tjenestenes kvalitet går inn som en del av de felles regler og de like konkurransevilkår som gjelder for EU. Formålet med direktivet er å skape felles rammebetingelser for alle postoperatører i det indre marked og sikre allmennheten landsdekkende tilbud av grunnleggende posttjenester (universelle posttjenester) av god kvalitet og til rimelige priser. Norsk lovgivning er i hovedsak i overensstemmelse med direktivet, men det er nødvendig med enkelte endringer.

Samferdselsdepartementet finner at direktivet tjener de norske interessene på en tilfredsstillende måte og tilrår at EØS-komitéens beslutning om å ta direktivet inn i EØS-avtalen godkjennes. Utenriksdepartementet slutter seg til dette.

Til toppen