Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tilråding

Tilråding

Utenriksdepartementet

tilrar:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om samtykke til godkjenning av EØS-komitéens beslutning nr 91/98 av 25. september 1998 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI om felles regler for utviklingen av et indre marked for posttjenester i Fellesskapet og forbedring av tjenestenes kvalitet.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om samtykke til godkjenning av EØS-komitéens beslutning nr 91/98 av 25. september 1998 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI om felles regler for utviklingen av et indre marked for posttjenester i Fellesskapet og forbedring av tjenestenes kvalitet, i samsvar med framlagt forslag.

Tilråding fra Utenriksdepartementet ligger ved.

Til toppen