Høring – Forslag til endringer i godkjenningsforskriften

Forslag til endringer i forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte av utvekslingsorganisasjoner og samarbeidsprogrammer mellom norsk videregående skole og utenlandsk skole for å legge bedre til rette for elevmobilitet til utlandet. Høringen inneholder også et par andre mindre forslag til endringer i forskriften.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 16.01.2016