Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

04/3781 SL EMa/HKT

03.04.2006

Høring om endrede oppgave- og betalingsfrister i skatte- og avgiftslovgivningen

Vedlagt følger Finansdepartementets høringsnotat av i dag om endrede oppgave- og betalingsfrister i skatte- og avgiftslovgivningen.

Vi ber om høringsinstansenes merknader til forslagene innen 3. juli 2006.

Det bes om at høringsinstansene vurderer behovet for og eventuelt sørger for foreleggelse av høringsnotatet for eventuelle underliggende enheter, medlemsorganisasjoner mv.

Med hilsen

Helle Harbou-Hals
avdelingsdirektør

Hilde Slupphaug
seniorrådgiver

Til toppen