Rapporter og planer

120 punkter for å øke den demokratiske deltagelsen blant unge

Den hurtigarbeidende gruppen for ungdomsdemokrati ble satt ned 27. september 2007, med representanter fra alle ungdomspartiene med moderpartier på Stortinget, Elevorganisasjonen og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner.