120 punkter for å øke den demokratiske deltagelsen blant unge

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Den hurtigarbeidende gruppen for ungdomsdemokrati ble satt ned 27. september 2007, med representanter fra alle ungdomspartiene med moderpartier på Stortinget, Elevorganisasjonen og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner.