Regjeringen handlingsplan for Resolusjon 1325

Regjeringens handlingsplan for gjennomføring av FNs Sikkerhetsråds resolusjon 1325 (2000) om kvinner, fred og sikkerhet.

Handlingsplanen er i pdf-format.