50 millioner ekstra til rustiltak

- Vi er glade for å ha fått på plass 50 millioner kroner ekstra til rustiltak. Det betyr at rusarbeidet er styrket med totalt 210 millioner kroner siden denne regjeringen overtok, sier statssekretær Wegard Harsvik i Helse- og omsorgsdepartementet.

50 millioner ekstra til rustiltak

- Vi er glade for å ha fått på plass 50 millioner kroner ekstra til rustiltak. Det betyr at rusarbeidet er styrket med totalt 210 millioner kroner siden denne regjeringen overtok, sier statssekretær Wegard Harsvik i Helse- og omsorgsdepartementet.

- I tillegg til denne ekstrabevilgningen vil det store løftet som kommunene og psykiatrien har fått, gi et bedre grunnlag for satsing på rusarbeid. Vi arbeider nå med å finne ut hvordan pengene skal fordeles. Utgangspunktet er at dette er en sektor der det er behov for både mer kompetanse og økt behandlingskapasitet, sier Harsvik.

Pengene til rustiltak er en del av regjeringens forslag om en ekstrabevilgning på 800 millioner kroner til sykehusene i 2007. I tillegg til 50 millioner kroner til rustiltak foreslår regjeringen 50 millioner kroner til lokalsykehusprosjekter og økning i basisbevilgningen for 2007 på:

  • 275 millioner kroner til Helse Midt-Norge RHF
  • 225 millioner kroner til Helse Nord RHF
  • 100 millioner kroner til Helse Vest RHF
  • 100 millioner kroner til det nye Helse Sør-Øst RHF

- Den økonomiske situasjonen i Helse Midt-Norge og i Helse Nord er alvorlig. For å nå Stortingets resultatkrav for 2007 og samtidig sikre pasientbehandlingen, mener regjeringen at det er nødvendig å gi en ekstrabevilgning nå. Helse- og omsorgsdepartementet vil samtidig stille skjerpede krav til rapportering og styring, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad.