Årsrapport for 2013

2013 var et hendelsesrikt år for KRD. Allerede i mars ble Distriktsmeldingen og Boligmeldingen lagt frem for Stortinget. Fram mot 9. september var det valgavviklingen som sto i fokus. Etter regjeringsskiftet ble det etter hvert klart at det ville bli omfattende endringer i departementsstrukturen; KRD skulle bli en del av et mye større departement. Fra oktober til nyttår ble det jobbet for å gjøre alt klart for det nye departementet, samtidig som de eksisterende departementene samarbeidet under en og samme politisk ledelse.

Uformelt møte i Kommunal- og regionaldepartementet

(Foto: Anne Lise Nordheim/Kommunal- og regionaldepartementet)