Biodrivstoff: Hva er netto klimaeffekt?

Vista Analyse har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet gjennomgått nyere litteratur om klimaeffektene av og kostnader for ulike typer av biodrivstoff.

Vista Analyse har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet gjennomgått nyere litteratur om klimaeffektene av og kostnader for ulike typer av biodrivstoff.

Les rapporten her