Evaluering av Innovasjon Norge

I dag mottok nærings- og handelsminister Trond Giske evalueringsrapporten om Innovasjon Norge. Det er NHD som har tatt initiativ til undersøkelsen som er gjennomført av Econ Pöyry i samarbeid med Agenda Utredning & Utvikling AS og Damvad.

I dag mottok nærings- og handelsminister Trond Giske evalueringsrapporten om Innovasjon Norge. Det er NHD som har tatt initiativ til undersøkelsen som er gjennomført av Econ Pöyry i samarbeid med Agenda Utredning & Utvikling AS og Damvad.

Rapporten som PDF.

Vedlegg til rapporten.