Forskrift om endringer i forskrift 15. juni 2001 nr. 635 om svangerskapsavbrudd (abortforskriften) – vurdering av fosterets levedyktighet mv.

Forskrift om endringer i forskrift 15. juni 2001 nr. 635 om svangerskapsavbrudd (abortforskriften) – vurdering av fosterets levedyktighet mv. (pdf)