Helsepersonells opplysningsplikt til barneverntjenesten

Brev til alle landets kommuner om helsepersonells varslingsplikt når det er mistanke om at barn er utsatt for omsorgssvikt.

Helsepersonells opplysningsplikt til barneverntjenesten (pdf)