Høring - Forslag endringer i valgloven og valgforskriften

Departementet har sendt på høring forslag til enkelte endringer i valgloven og valgforskriften.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 31.10.2014