Høring - Forslag til størrelsesbegrensning for fartøy som kan fiske innenfor fjordlinjene

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.11.2014

Vår ref.: 14/7877-4

Høringsbrev [pdf]

Fiskeridirektoratet
Norges Fiskarlag
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Norges Kystfiskarlag
Pelagisk Forening
NSL
Sametinget
Finnmark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune

Til toppen