Høring - Lovforslag om statlig godkjenning av kommunale låneopptak og leieavtaler i forkant av kommunereformen

Departementet har sendt på høring lovforslag om statlig godkjenning av kommunale låneopptak og leieavtaler i forkant av kommunereformen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.06.2014