Høring - utvidet rekvireringsrett for helsesøstre og jordmødre, forslag til endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.12.2014

Vår ref.: 14/3701

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag om at retten helsesøstre og jordmødre i helsestasjons- og skolehelsetjenesten har til å rekvirere korttidsvirkende hormonelle prevensjonsmidler til kvinner i alderen 16-19 år utvides til å gjelde alle kvinner fra 16 år, uavhengig av tjenestested og for alle typer prevensjonsmidler.

Departementet ønsker at høringsinnspillene sendes elektronisk til: postmottak@hod.dep.no
med kopi til: postmottak@helsedir.no 

Frist for å sende høringsinnspill er 15. desember 2014.

 Med vennlig hilsen                                                              

 Jan Berg (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Anne Borge Hellesylt
                                                                                          seniorrådgiver

Allmennlegeforeningen
AMATHEA Rådgivningstjeneste for gravide
Apotekforeningen
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Barneombudet
Datatilsynet
Den Norske Jordmorforening
Den norske legeforening
Finansdepartementet
Forbrukerombudet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Jordmorforbundet, NSF
Justis- og beredskapsdepartementet
Kirkens Bymisjon
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
KS - Kommunenes Interesseorganisasjon
Kunnskapsdepartementet
Kvinnefronten
Kvinnegruppa Ottar
Landets fylkesmenn
Landets helseforetak
Landets høyskoler med helsesøster- og/eller jordmorutdanning:

   Høgskolen i Hedmark, helsesøsterutdaningen

   Høyskolen Diakonova, helsesøsterutdaningen

   Høgskolen i Oslo og Akershus, helsesøsterutdaningen

   Høgskolen i Bergen, helsesøsterutdaningen

   Høgskolen i Sør-Trøndelag, helsesøsterutdaningen

   UiT Norges arktiske universitet, jordmorutdanningen

   Høgskolen i Sør-Trøndelag, jordmorutdanningen

   Høgskolen i Oslo og Akershus, jordmorutdanningen

   Høgskolen i Bergen, jordmorutdanningen

   Høgskolen i Buskerud og Vestfold, jordmorutdanningen

Landets kommuner
Landets pasientombud

Landets studentsamskipnader v/studenthelsetjenestene:
SiA (Studentsamskipnaden i Agder), studenthelsetjenesten
SiB (Studentsamskipnaden i Bergen), studenthelsetjenesten
SSiB (Studentsamskipnaden i Bodø), studenthelsetjenesten
SiBu (Studentsamskipnaden i Buskerud), studenthelsetjenesten
SiF (Studentsamskipnaden i Finnmark), studenthelsetjenesten
SiHa (Studentsamskipnaden i Harstad), studenthelsetjenesten
SiH (Studentsamskipnaden i Hedmark), studenthelsetjenesten
SSO (Studentsamskipnaden i Indre Finnmark), studenthelsetjenesten
SSiN (Studentsamskipnaden i Narvik), studenthelsetjenesten
SiNe (Studentsamskipnaden i Nesna, studenthelsetjenesten)
SiNoT (Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag), studenthelsetjenesten
SOPP (Studentsamskipnaden i Oppland), studenthelsetjenesten
SiO (Studentsamskipnaden i Oslo), studenthelsetjenesten
OAS (Oslo og Akershus-Høgskolenes Studentsamskipnad), studenthelsetjenesten
SFRN (Studentsamskipnaden for Romsdal og Nordmøre), studenthelsetjenesten
SISOF (Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane, studenthelsetjenesten)
SiS (Studentsamskipnaden i Stavanger), studenthelsetjenesten
SSH (Studentsamskipnaden Stord/Haugesund), studenthelsetjenesten
SfS (Studentsamskipnaden for Sunnmøre), studenthelsetjenesten
SiTel (Studentsamskipnaden i Telemark), studenthelsetjenesten
SiTø (Studentsamskipnaden i Tromsø), studenthelsetjenesten
SiT (Studentsamskipnaden i Trondheim), studenthelsetjenesten
SiV (Studentsamskipnaden i Vestfold), studenthelsetjenesten
SiØ (Studentsamskipnaden i Østfold), studenthelsetjenesten
SiÅs (Studentsamskipnaden i Ås), studenthelsetjenesten

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner
Landsgruppen av helsesøstre, NSF
MiRA ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner
Nasjonalt kompetanseenhet for minoritetshelse
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Norges kristelige legeforening
Norges Kvinne- og familieforbund
Norsk Kvinnesaksforening
Norsk gynekologisk forening
Norsk sykepleierforbund
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU
Pro-senteret
Sex og Politikk
Sex og samfunn, Senter for ung seksualitet
Statens helsetilsyn
Sysselmannen på Svalbard
Universitetet i Bergen, Det medisinsk- odontologiske fakultet
Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet
Universitetet i Tromsø, Det helsevitenskapelige fakultet

 

 

 

Til toppen