Høring. Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering

Samferdselsdepartementet sender på høring et nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering. Høringsfristen er 1. september 2014.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2014

Vår ref.: Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet sender med dette forslag til ny felles parkeringsregulering på høring.

Forslaget er todelt og består av et forslag til lovendringer, jf. vedlegg 1: Lovendringsnotat og vedlegg 2: ”Ny felles parkeringsregulering”. Vedlegg 1 og 2 kan leses under fanen Høringsnotat.

Les høringsbrevet (pdf)

 

Forslaget er todelt og består av et forslag til lovendringer, jf. vedlegg 1: Lovendringsnotat og vedlegg 2: ”Ny felles parkeringsregulering”.

Vedlegg 1 (pdf)

Vedlegg 2 (pdf)

 

Til toppen