Høring. Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering

Samferdselsdepartementet sender på høring et nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering. Høringsfristen er 1. september 2014.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2014