Informasjon om forventninger til fylkesmennene vedrørende embetsoppdraget resultatområde 48 likestilling m.m.

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

 

Les rundskrivet her (PDF)