Informasjon om forventninger til fylkesmennene vedrørende embetsoppdraget resultatområde 48 likestilling m.m.

 

Les rundskrivet her (PDF)