Høring - innføring av et forbud mot bruk av barn som tolk i forvaltningsloven

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Status: Under behandling

Høringsfrist: 12.09.2014