Kommunal‑ og moderniseringsdepartementet

– ein av dei viktigaste arbeidsplassane i landet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet jobbar for å fornye, forenkle og forbetre offentleg sektor.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet jobbar for å fornye, forenkle og forbetre offentleg sektor.

Fagområda våre er:

  • Generelle juridiske og økonomiske rammevilkår for kommunesektoren
  • Regional- og distriktspolitikk
  • Bustad- og bygningspolitikk
  • Plan- og kartpolitikk
  • Statleg personal- og arbeidsgivarpolitikk
  • Bygningsmasse og fellestenester i regjeringskvartalet
  • Fornyingsarbeid i offentleg sektor og IKT-politikk
  • Same- og minoritetspolitikk
  • Statsforvaltning og personvern
  • Administrasjon og kommunikasjon

Last ned hele brosjyren om Kommunal‑ og moderniseringsdepartementet (pdf)