Kvalitetssikring av kostnadsreduserende tiltak OL/PL i Oslo 2022

Oslo2022 har presentert Kulturdepartementet for en liste med mulige kostnadsreduserende tiltak.

Kulturdepartementet og Finansdepartementet har tildelt ÅF Advansia, Samfunns- og Næringslivsforskning og DNV GL oppdraget med å kvalitetssikre de kostnadsreduserende tiltakene.

Lenke til rapporten